İngiltere, Avustralya, Fransa ve İTKİB'de tercümelerde noter tasdikine gerek yoktur.

İngiltere, Avustralya, Fransa ve İTKİB gibi kurumlarda tercümesi istenilen evraklarda Noter tasdik işlemine gerek kalmayıp üyelerimiz arasından sicil numaralı tercüme bürolarına yaptırabilirsiniz.